BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH LUDZI !

Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa, to bardzo ważna rzecz dla bezpieczeństwa każdego pracownika. Nasza firma świadczy kompleksową obsługę firm, w zakresie BHP i PPOŻ. Posiadamy wysoko wykwalifikowany, nieustannie podnoszący swoje umiejętności personel, zapewniający naszym Klientom profesjonalną obsługę w zakresie organizacji szkoleń BHP i P.POŻ. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje okażą się dla Państwa interesujące, umożliwią przeszkolenie Waszych pracowników w profesjonalny sposób.

DOKONYWANIE OCENY STANU BHP I PPOŻ

Wykonujemy oceny i przeglądy obiektów i terenów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Analiza umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki niej pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków. Na jej podstawie można dokonać oceny prawidłowości podjętych dotychczas w zakładzie działań, których celem była poprawa warunków pracy.